DANIJEL GOLEMAN EMOCIONALNA INTELIGENCIJA PDF

Društvene sposobnosti TRE I DIO PRIMIJENJENA EMOCIONALNA INTELIGENCIJA 9. Intimni neprijatelji Kako izlaziti na kraj sa srcem Um i medicina. Danijel Goleman Emocionalna Inteligencija. 6 likes. Book. Emocionalna inteligencija /​ Danijel Goleman. Author. Goleman, Daniel. Published. Skopje: Matica, Physical Description. p. ; 23 cm. Subjects.

Author: JoJora Gardagul
Country: Bhutan
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 3 April 2008
Pages: 179
PDF File Size: 14.90 Mb
ePub File Size: 17.52 Mb
ISBN: 301-8-91900-999-6
Downloads: 2914
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Goltikasa

Serbian language, latinica, 24 cm, Krug, Emocije, Knjiga Emocionalna inteligencija koja je u celom svetu dozivela milionske tiraze, osvojila je i u Jugoslaviji vrhove lista najznacajnijih i najprodavanijih dela. Jedan tip kritike bio je obziran i konkretan.

Aktivnost danjiel herpesa mogu e je pratiti s pomo u razine antitijela u krvi. Cijena koju djeca golemaj aju nadilazi neda e koje izaziva sama depresija. Ali u dvadeset sedam slu ajeva kada su tako mogla reagirati zlostavljana djeca, ni jedno od njih za to nije pokazalo ni najmanje zanimanje; prema uplakanom djetetu reagirali su izrazima straha, bijesa ili, poput Martina, fizi kim napadom.

Ljudi koje krasi ova danijl nerijetko su produktivniji i u inkovitiji, ega god se prihvatili. Prednosti za djecu koja odrastaju uz emocionalno sposobne roditelje: Thomas Achenbach i Catherine Howell: Brojni dokazi ukazuju na dio prefrontalnog korteksa na kojem se spaja ve ina ili ak svi kortikalni krugovi povezani s emocionalnim reakcijama. Arthur Stone i dr.: Spontana ugoda, lako a i u inkovitost koji dolaze s plimom inkompatibilni su s emocionalnim pu evima, u kojima plimni valovi iz limbi kih sustava zahva aju preostali dio mozga.

Me utim, podaci koje ovdje na- vodim ne odnose se na broj razvoda koji se doga aju u odre enoj godini, nego na vjerojatnost da e par koji se vjen a odre ene godine golemaj ili kasnije vezu okon ati razvodom.

  EULALIA BASSEDAS PDF

Emocionalna inteligencija

Shrvan, Ben je pognuo glavu i zaplakao. A special order item has limited availability and the seller may source this title from another supplier. Otkrio je da su, toleman ranoj mladosti, dje aci koji su poha ali te ajeve kontrole bijesa puno manje ometali nastavu, imali pozitivnije osje aje u vezi sa sobom i bili manje skloni drogama i pi u.

Nova sredstva protiv depresije, me u njima i Prozac zasada nisu testirana kako bi se mogla primjenjivati na djeci. Po initelji seksualnih prijestupa koji su u zatvoru podvrgnuti ovom programu, po izlasku su upola rje inteligenclja nastavljali s takvim prijestupima u usporedbi s onima koji inteligencijs podvrgnuti takvome lije enju. New York, Oxford University Press, A onda je rano, pred jutro, ijteligencija ela oluja i za uo se prasak groma.

Pokazivanje emocija, dakako, ima izravne posljedice u obliku u inka na osobu koja ga prima. Emocionalna reakcija na taj poraz klju na je za sposobnost prikupljanja dovoljno motivacije za nastavak. U takvu slijedu, svaka daljnja pomisao ili dojam koji poti e bijes postaje mini-otponac za provale katekolamina kojima upravlja amigdala, a od kojih se svaka nastavlja i poja ava hormonalnu snagu one prethodne.

Emocionalno navo enje sama je bit ostvarivanja utjecaja. Dok je ona i dalje plakala, Martin je odvratio pogled i stao vikati: Ekman, navedeno djelo, str.

Prepoznavanje emocija u drugima. Postoje, dakako, razne vrste bijesa.

Danijel Goleman – Emocionalna Inteligencija – ŠTA SU EMOCIJE

Ovo pitanje, me utim, nije samo teoretske naravi. Lije i rane, dure i se i jecaju i, prkosan i posve sam Kontrast u temperamentu izme u mrzovoljnog i vedrog pokazuje se na itav niz na ina, velikih i malenih.

  DIGITAL MACRO PHOTOGRAPHY BY ROSS HODDINOTT PDF

A kod svake nove generacije po etak ne ijeg prvog susreta s depresijom u prosjeku se doga ao sve ranije i ranije. Takav stav podupiru i medicinski modeli koji posve odbacuju zamisao da bi um na bilo kakav zna ajan na in mogao utjecati na tijelo.

Unutar ovako nasilnog modela, djecu inteligenclja discipliniralo na hirovit na in: Otvoreno pismo lije niku: Lizabeth Roemer i Thomas Borkovec: U suvremenoj medicinskoj njezi i pre esto nedostaje emocionalne inteligencije. Our Day return guarantee still applies. Ukratko, emocionalne lekcije – ak i najdublje usa ene navike srca nau ene u djetinjstvu – mogu se preob- likovati.

To nam se doga a neprestano – postoji pravi ples, sinkronizirani, stvarna transmisija emocija. Druga negativnost bilo je postojanje balasta, lanova koji nisu sudjelovali u radu.

Emocionalna Inteligencija, Danijel Goleman | Nina Cakic –

Pitanja bez odgovora poti u neizvjesnost, strah i sklonost najcrnjim predvi anjima. Ali ta kruta hijerarhija po ela se raspadati osamdesetih godina, pod inteligencika pritiskom globalizacije i informacijske tehnologije. Irenin slu aj navodi dr. Smanjenje broja sr anih udara od 44 posto: Vidi i Mufson i dr.: